Οι Mohammad παρουσιάζουν τη νέα τους κυκλοφορία Zo Rèl Do, πρώτο μέρος μιας τριλογίας στην οποία επεξεργάζονται και μεταμορφώνουν ήχους της περιοχής που οριοθετείται από τους 34°Ν - 42°Ν & 19°Ε - 29°Ε γεωγραφικούς παράλληλους.

Στη νέα τους δουλειά η μονολιθική και πλούσια σε συνηχήσεις και σκοτεινές μελωδίες μουσική των Mohammad, εμπλουτίζεται με ρυθμικά ψήγματα, σεισμικούς παλμούς που αντηχούν τελετουργίες του τότε και του τώρα.

Οι Mohammad είναι οι Νίκος Βελιώτης, Coti & ILIOS. Ως Mohammad λειτουργούν από το 2009.