Σήμερα στο Γκαζάκι συντροφιά θα μας κρατήσει κλασικά η MissLollipop -Clubkid- Mikele  byLemonEvents ! Danceοι μουσικές  και το παρεάκι δυνατό ! Be there !