Το Κενό Δίκτυο πρωτοεφμανίστηκε ως Ομάδα στον Τρόμο του Κενού το 1990 στην Αθήνα με σκοπό τη ριζοσπαστικοποίηση της καθημερινής ζωής, την κατασκευή καταστάσεων και  την ανάδυση ατμόσφαιρας ελευθερίας μέσω διαλέξεων, φεστιβάλ, δρώμενων multi media , διαδηλώσεων, γιορτών, και πολύμορφων εκδηλώσεων στο Δημόσιο Χώρο.

Το Indie Free Festival 15 μια γιορτή της αυτονομίας, ένα πείραμα.... Μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άμεση βοήθεια και τη συμμετοχή όλων... Όπως και όλες οι άλλες εκδηλώσεις του Κενού Δικτύου είναι βασισμένο στις έννοιες της αλληλοβοήθειας, του "κοινωνικού δρόμου" και της ελεύθερης ανοιχτής οικειοποίησης του δημόσιου χώρου από ελεύθερους ανθρώπους. Προσφέρει σε ανεξάρτητα συγκροτήματα την άμεση ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να εκφραστούν ανεξάρτητα από τη βιομηχανία του θεάματος φέρνοντας ένα μήνυμα που να την υπερβαίνει. www.voidnetworksociety.org