Αρχαίες μουσικές της ανατολής με μια νεότερη πιο σύγχρονες δυτικές παρεμβολές.