Η Μαριέλα Παπαδέα παρουσιάζει ζωντανά τα τραγούδια της.