Το δεύτερο Velvet Room της χρονιάς φιλοξενεί τους Rita Mosss και Primo Bake.