Ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της λαϊκής ερμηνεύτριας.