Γιώργης Μανουσάκης: Τα Ποιήματα 1967-2007, τόμ. Α´, Οι δημοσιευμένες συλλογές

NEWSROOM,31.8.2021

ΛΑΧΤΑΡΗΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Λαχτάρησα τοὺς ἀνέμους
μὲ τὰ μεγάλα φτερὰ τὰ αἱματοραντισμένα
ποὺ σ’ ἁρπάζουν στὴ δίνη τους
καὶ σ’ ἀνεβάζουν ψηλὰ
στὴ γειτονιὰ τοῦ πυροδότη ἥλιου.

Βαρέθηκα τὶς νωχελικὲς αὖρες
καὶ τοὺς ψίθυρους ἀνάμεσα στὰ φύλλα.
Χαρίζω τὰ ὀστᾶ μου στὸ γραῖγο καὶ στὸ σιρόκο
νὰ τὰ κάμουν φλογέρες
γιὰ τοὺς ἀντρίκειους σκοπούς των.

Ἴσως τραγουδήσουν ἐκεῖνα
ὅ,τι δὲν μποροῦνε τὰ χείλη μου
τὰ κολλημένα στὸ χῶμα νὰ ποῦνε.

(Το ποίημα προέρχεται από τη συλλογή «Το σώμα της σιωπής», 1970)

Τα Ποιήματα 1967-2007, τόμ. Α´, Οι δημοσιευμένες συλλογές

Τα Ποιήματα 1967-2007, τόμ. Α´, Οι δημοσιευμένες συλλογές

Εκδόσεις: Κίχλη
Σελίδες: 616