Η έκθεση παρουσιάζεται στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2015, του οποίου η θεματική με τίτλο "Reframe Memory" πραγματεύεται κυρίως το ευρύτερο ζήτημα απεικόνισης της συλλογικής και ατομικής μνήμης, διερευνώντας το ρόλο των εικόνων στην αναδόμηση του παρελθόντος καθώς και πώς καθορίζεται η σχέση μας με το παρόν και το μέλλον, μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζουμε και ερμηνεύουμε τις μνήμες του παρελθόντος.

Mε νέες ιδέες και προσανατολισμό στη σύγχρονη διεθνή φωτογραφία, το κεντρικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή 78 καλλιτεχνών και επιμελητών από 35 χώρες και ένα σύνολο δράσεων διευρύνουν το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή.