Μύκονος, περίπου το 1965. Φωτο: Λουκάς Μπενάκης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, περίπου το 1965. Φωτο: Λουκάς Μπενάκης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1955. Φωτο: Δημήτριος Χαρισιάδης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1955. Φωτο: Δημήτριος Χαρισιάδης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1955. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1955. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, περ.1965. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, περ.1965. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1950-55. Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1950-55. Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1950-55. Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1950-55. Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, δεκαετία 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, δεκαετία 1950 Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, δεκαετία 1950 Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Μύκονος, 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Μύκονος, 1960. Φωτο: Πέτρος Μπρούσαλης © Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

www.benakishop.gr