Κάζουαλ συζήτηση men to man

 

 

 

Αγόρια, η μάνα έχει πάντα δίκιο

 

 

 

Αααα φαίνεται;

 

 

 

Εμφατική ανευθυνότητα

 

 

 

Πήγαινες γυρεύοντας

 

 

 

Ναι.. καλά

 

 

 

Να ζήσουν οι αδίστακτες

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ ΤΟΣΤ. ΑΜΕΣΩΣ

 

 

 

Είναι θέμα οπτικής;