Δύο x δύο, όλοι αγαπημένοι!

 

 

 

 

Βεβαίως! 

 

 

 

  

Εεε μα πια, λίγο έλεος! 

 

 

 

 

Καλά δεν είπα;

 

 

 

 

Ντάξει μη βαράτε, άξιζε τον κόπο! 

 

 

 

 

Γιατί το κάνουν, η αλήθεια είναι...

 

 

 

 

Ααα καλά...

 

 

 

 

Ήθελες και τα 'παθες!