Κρύβε λόγια..

 

 

 

Πιο γρήγορα βρε φίλη!

 

 

 

Σκληρά λόγια.

 

 

 

και κουνούπια μη σου πω..

 

 

 

ΧΑ ΧΑ ΧΑ!

 

 

 

Τσάλεντζ αξέπτιντ!

 

 

 

Μαμμμααααααα !!!

 

 

 

Γεγονός!

 

 

 

Για βάσταα...

 

 

 

Κίλλερ κοΜμπινέσιον !!!