Καμιά φορά συμβαίνει!

 

 

 

 

Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα.

 

 

 

 

Και μας πνίγει!

 

 

 

 

Τύχη βουνό!

 

 

 

 

Και χωρίς δόνηση φυσικά.

 

 

 

 

Δεν τα έχουμε ανάγκη αυτά τα γλυκά.

 

 

 

 

Να δεις που είναι χαλασμένο!

 

 

 

 

Αφήνω αυτό εδώ.

 

 

 

 

Πεντάκις ισόβια...

 

 

 

 

I couldn't relate more to it.