Ταπεράκια παιδιά!

 

 

 

 

Θα το καταλάβει αργά η γρήγορα.

 

 

 

 

Τα απολύτως απαραίτητα και γεια σας!

 

 

 

 

Μεγάλη Αλήθεια!

 

 

 

 

Φρούτο είναι... καλά τα λέει!

 

 

 

 

Και το πρωί σε λήθαργο.

 

 

 

 

Κοίτα σύμπτωση!

 

 

 

 

Αυτά τα λίγα για αρχή.

 

 

 

 

Σαν την επιλεκτική ακοή ένα πράγμα.

 

 

 

 

Κάθε καλοκαίρι τα ίδια... τάκα τούκα.