Λάθος

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Χμμμμ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Νοσταλγοί

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Μάλλον

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Πίκρα

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Θα δείξει

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Σίγουρα

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Χα

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021

 

Αισιοδοξία

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 26/11/2021