ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΑ

Καποδιστρίου 106, Ν. Ιωνία, 6937422456

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon