ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Λ. Αλεξάνδρας 106, 21 0645 7086

ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon