ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Πλατεία Ηλ. Σταθμού Ν. Φαλήρου, 210 4816200

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon