ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΩΝ

Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα (πίσω από το Πάντειο Παν/μιο), 210 9236992

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon