ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θόλου 5, Πλάκα, 210 3689500

ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon