ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

Πλάτωνος 1 και Πλ. Δαβάκη, Καλλιθέα, 210 9595006
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon