ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Μαρίας Κιουρί – Στάση ΤΕΕ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon