ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

Δημόσιος χώρος (Πεζόδρομος Νικολαΐδου),
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon