ΘΕΑΤΡΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Χαρ. Τρικούπη 4 (πίσω από το Πάντειο), 210 9229 605
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΒΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Scroll to top icon