Μεγάλο club στο χώρο του παλιού club 22 που καλεί αξιόλογα ονόματα του εξωτερικού.