Μπαράκι με καλλιτεχνικές ανησυχίες και συχνά live.