Τεράστιο κλαμπ, βιομηχανικού ρυθμού με συχνά πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.