Πιστή ατμόσφαιρα Αβάνας και λατινοαμερικάνικες μουσικές.