Πολυτελής χώρος, όμορφος κόσμος, ηλεκτρονική μουσική.