Πολυχώρος τέχνης στο πρώην εργοστασιακό κτήριο της βιομηχανίας "Πάλκο".