Ένα ζεστό café bar που λειτουργεί από το πρωί για καφέ σε ένα πέτρινο γουστόζικο διώροφο κτίριο. Οι μουσικές απ’ όλα τα καλά της rock, funk και της jazz.