Οι ομάδες του Terraza και του Mamacas, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιαζουν το χειμερινο τους project, Dive.