Μια πρώην αποθήκη, ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες διάφορων events, με χωρητικότητα 1500 ατόμων, κορυφαίο ήχο, φωτισμό, visuals και όλα τα αναγκαία facilities.