Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Andreas Hadjiminas
Baira K.
Manolaco
Mr Mario