Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Temple με OAKE - Black Merlin- ANFS - Morah - Bekha Mujiri για 12 συνεχόμενες ώρες.