Πάρτι στο Latraac με την Φωτεινή Κορρέ στις μουσικές επιλογές.