Οι Strap-on Unicorns καταλαμβάνουν το Booze με electronica, synth pop, electro porn, uptempo, techno, trash, rap rave και r&b μουσικές επιλογές και drag show από Reject (Alexander Excrusio) και Atossa.