Ο Γερμανός Sven Väth έρχεται στο Bolivar Beach Bar. Μαζί του o Manolaco.