Μουσικές επιλογές από Sex Pistols, Ramones, Clash, Bad Religion και Social Distortion.