Σε δικά του κομμάτια συντροφιά με την Ι. Κάππου στο τραγούδι και τον Ν. Τζανετόπουλο στο πιάνο.
ΠΟΤΕ28/06/2007 - 28/06/2007
ΠΟΥΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ
Οδηγός Μουσικής