Εκρηκτικοί ρυθμοί και αυθεντικό Rock n' Roll Live στα πρώην γκέτο της "αμαρτίας" του Troubar.

H ιστορική γειτονιά της Τρούμπας του Πειραιά δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο σκηνικό για τα  ακούσματα του George Zervos.  Ετοιμαστειτε για ένα performing πολλών χιλιάδων WATT!

ΠΟΤΕ16/09/2016 - 16/09/2016
ΠΟΥTROUBAR
Οδηγός Μουσικής