Οι αυτοσχεδιαστικές βραδιές του Costinho στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων με "συν ένα" καλεσμένο επανέρχονται, διευρύνοντας τα όρια της σύμπραξης. Kαλεσμένος την Πέμπτη 12 Μαρτίου είναι ο KAA (Kazimir Anaphora Assembly) ή κατά κόσμον Κωνσταντίνος Νησίδης, που ως visual jockey (VJ) επεξεργάζεται εικόνα σε πραγματικό χρόνο.