Ελλάδα και Γερμανία ενώνονται για υμνήσουν το punk και το rock.