Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από τα παράλια της Σμύρνης και την Ελλάδα.