Η έκθεσηPreTextαποτελεί το πρώτο μέρος μιας μεγαλύτερης  έκθεσης με τίτλο ThisIsAHistoricOpportunityForUs(ο τίτλος είναι δανεισμένος από έργο του Αντώνη Πίττα). Η ιδέα της έκθεσης προέκυψε ως εσωτερική ανάγκη και ως άμεση αντίδραση στην κοινωνικο-πολιτική κρίση την οποία διατρέχει η Ελλάδα από το 2009 καθώς είναι μια από τις πρώτες ευρωπαικές χώρες που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης. Η έκθεση ThisIsAHistoricOpportunityForUsέχει σχεδιαστεί από το 2012 με σκοπό να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος ώστε να φιλοξενηθεί σε μια ευρωπαική μητροπολιτική πόλη. Η έκθεση PreText αναφέρεται στις κοινωνικο - πολιτικές συνθήκες που είναι συνδεδεμένες με την πολιτική ιστορία και την αντίληψή μας αναφορικά με την ιστορική γνώση. Μέσα από τα έργα, ο θεατής λαμβάνει ένα συμπαγές πολιτικό νόημα που βασίζεται στη διαλεκτική της ατομικότητας και της συλλογικότητας εντός του κοινωνικού συστήματος.

 

Τα έργα συνθέτουν ένα σύνολο διαφορετικών κόσμων και προκαλούν τη σύγχρονη επίγνωση αφού τη χρησιμοποποιούν σαν πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε πως να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Οι καλλιτέχνες εξερευνούν περιοχές όπου δεν υπάρχουν αυστηρές διακρίσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης και τα όρια μεταξύ των δύο δεν είναι ευδιάκριτα. Η έκθεση PreText δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που το παρελθόν οριοθετείται ξανά εννοιολογικά και επί του περιεχομένου με αναφορές στο μέλλον. Όπως πολλοί σύγχρονοι φιλόσοφοι υποστηρίζουν, η έννοια του  πριν είναι το νέο μετά και ο χρόνος μετααλλάσεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Ο Θεατής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιστορική καταγραφή της σύγχρονης τέχνης που αντιμετωπίζει το μέλλον μέσα από το παρόν. Μια τέχνη που μιλάει για το μέλλον με την παρουσίαση έργων που δημιουργήθηκαν την τελευταία πενταετία και χρησιμεύουν ως εργαλεία γνώσης για να κατανοήσουμε το παρόν, αντανακλώντας το στο μέλλον.

 

 

 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Δημήτρης Ανδρεάδης, Κώστας Βελώνης, Χριστίνα Κουτσοσπύρου & Aran Hughes, Ειρήνη Μίγα, Κώστας Μπασάνος, Φρύνη Μουζακίτου, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Θοδωρής Προδρομίδης, Κώστας Σαχπάζης, Εύα Στεφανή, Δημήτρης Τσουμπλέκας, Πάνος Φαμέλης, Δημήτρης Φουτρής, Παύλος Φυσάκης, Κώστας Χριστόπουλος.

 H έκθεσηPRE-TEXT είναι το πρώτο μέρος της έκθεσης  This Is Historic Opportunity For Us και διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη τουNEONΕπιμέλεια: Ιλεάνα Τούντα, Δημήτριος Αντωνίτσης, Κατερίνα Νίκου