Μυθ-ιστορικά, Αλέκος Λεβίδης

Έκθεση του Αλέκου Λεβίδη στην Πινακοθήκη Γκίκα.

LIFOTEAM 15.1.2020 | 00:00

Ζωγραφική-φόρος τιμής στον Χατζηκυριάκο-Γκίκα: τα «Μυθ-ιστορικά» αποτελούν, από τη μια, χαιρετισμό στον φίλο Χατζηκυριάκο-Γκίκα που έφυγε και, από την άλλη, μικρό αντίδωρο στο έργο αυτής της κιβωτού ζωντανού παρελθόντος που αποτελεί η ζωγραφική του και η ζωγραφική της υπόλοιπης γενιάς του '30.

ΠΟΤΕ15/01/2020 - 14/03/2020
ΠΟΥΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ- ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ- ΓΚΙΚΑ
Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός