Ελένη Φιλιπποπούλου, Ζωγραφική

Τοπία-συνδυασμός μνήμης και φαντασίας

LIFOTEAM 3.12.2015 | 00:00

Η καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων με τέμπερα σε χειροποίητο χαρτί. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται από αφαιρετικότητα και εκφραστικότητα,

 

Τα τοπία που απεικονίζει είναι συνδυασμός μνήμης και φαντασίας με έντονα χρώματα και χειρονομία. Μας αφήνει να περιπλανηθούμε σε κόσμους γνωστούς και άγνωστους συγχρόνως.

ΠΟΤΕ03/12/2015 - 16/01/2016
ΠΟΥΜΕΔΟΥΣΑ
Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός