Η Γεωργία Σαγρή επανεκκινεί το πρότζεκτ «Ίαση» και παρουσιάσει στον ανεξάρτητο χώρο Tavros με ατομικές συνεδρίες στις οποίες μέσα από φωνητικές, αναπνευστικές και κινησιολογικές ασκήσεις που έχει αναπτύξει η ίδια, οι συμμετέχοντες παρατηρούν τα τραύματά τους και αναζητούν μαζί της τρόπους τρόπους ανάρρωσης και αυτοθεραπείας. Παράλληλα αποτυπώνει τα δεδομένα του κάθε σώματος σε σχέδια, κείμενα και αντικείμενα-«χάρτες σώματος».