Η Hypercomf είναι ένα νεοιδρυθές, πλασματικό εταιρικό προφίλ, που παράγει εγκαταστάσεις, χρηστικά αντικείμενα και ποίηση. Η εταιρεία ερευνά τις έννοιες του χρήσιμου και του άχρηστου, της ανάπαυσης και της δυσφορίας, της άνεσης και της αμηχανίας, της προσωπικής και της συλλογικής εμπειρίας και της υλικής και συναισθηματικής κατανάλωσης.

 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των έργων είναι κυρίως second hand υφάσματα, κουβέρτες, ρούχα και καπέλα, που προέρχονται από δωρεές, αγορές από παζάρια και αναζητήσεις σε κασέλες και ντουλάπες ελληνικών σπιτιών.

 

Το υλικό επιλέγεται για τη σπανιότητα ή την κοινότητα του και για την ικανότητά του να εκφράζει μια προσωπική ιστορία, μια χρονική περίοδο ή κουλτούρα. Κάποια κομμάτια εκφράζουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, κάποια αλλά εκφράζουν μια συλλογική κίνηση ή τάση, και όλα ορίζουν ένα πολιτισμικό χρονοδιάγραμμα.